Цени за шофьорски курсове

АВТОШКОЛА СТАНОЕВ  ОРГАНИЗИРА СЛЕДНИТЕ ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ

|   КАТЕГОРИИ: A1, А2, А, В, ВЕ, С, СЕ, Д     |     КУРС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОЧКИ     |     КУРС ПО ЧЛ.157     |     КУРСОВЕ ПО НАРЕДБА 41    |

Категории А1 , А2 , А

Цена на курс: 530.00лв.

Държавен изпит: 70.00лв. 

Категория B

Цена на курс: 900.00лв.

Вътрешен изпит теория:50.00лв.

Държавен изпит теория: 70.00лв.

Вътрешен изпит практика:50.00лв.

Държавен изпит практика:70.00лв. 

Категория С

Цена на курс: 960.00лв.

Вътрешен изпит теория: 50.00лв.

Държавен изпит теория: 70.00лв.

Вътрешен изпит практика:50.00лв.

Държавен изпит практика:70.00лв. 

Категория ВЕ

Цена на курс: 500.00лв.

Държавен изпит: 70.00лв.  

Категория СЕ

Цена на курс: 960.00лв.

Вътрешен изпит теория: 50.00лв.

Държавен изпит теория: 70.00лв.

Вътрешен изпит практика:50.00лв.

Държавен изпит практика:70.00лв.