Практика категория А1,А2,А

Поведението при движение по път в населено място.
Съдържание и оценяване на практическите изпити за категория “А1” категория “А2”и "А"

  • 1. Изпитите се провеждат на учебна площадка и по пътища в населено място по маршрути, определени от председателите на изпитни комисии.
  • 2. Изпитваният се явява на практическия изпит с предпазна екипировка - защитна каска и ръкавици.
  • 3. По време на практическия изпит се проверяват уменията за техническа проверка на мотоциклета във връзка с безопасността на движението (проверяват се произволно избрани елементи) и подготовката на водача преди потегляне: - проверка на състоянието на гумите, кормилната уредба, спирачната уредба, нивото на маслото /при възможност/, светлините, пътепоказателите /когато има такива/, звуковият сигнал; - поставяне на защитното оборудване - защитна каска, ръкавици, защитно облекло /при възможност/.
  • 4. При практическия изпит на учебна площадка, кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “А” и подкатегория “А1” трябва да изпълнят 5 елемента.
  • 5. При разполагането на елементите се изхожда от особеностите на площадката и възможностите за наблюдение от страна на комисията. Учебната площадка трябва да бъде с твърдо покритие. Върху една и съща площ може да се разполагат повече от един елементи.
  • 6. Изпитваните задължително изпълняват всички елементи по време на изпита.
  • 7. Когато изпитваният е допуснал грешка - докоснал или съборил колче/конус, не е спрял в ограниченото поле за спиране, не е достигнал необходимата скорост, пропуснал е вратичка, не е преминал по предварително указаната траектория, не е използвал при движение необходимата предавка, докоснал е земята с крака /когато изрично и указано, че не трябва/, елементьт се счита за неизпълнен.
  • 8. Когато изпитваният е допуснал грешка по т. 1.7, се допуска повторно изпълнение на елемента. При правилно изпълнение от втория опит, елементът се счита за изпълнен.

 

Автошкола Станоев

Адрес: ж.к. Младост - 3 до бл.326 /срещу HIT/ гр. София

Мобилен: 0885 02 07 23
0888 92 55 42 |  0888 73 56 87

Е-mail: istanoev@mail.bgavtoshkolata@abv.bg