Теория С СЕ D

Теми за кандидат-водачи от категории C, D, E 

Категория С

ТЕМА 1:

Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари и използването на тахографите

ТЕМА 2:

Правила отнасящи се до превоза на товари. Документи изисквани при превоз на товари на територията на страната и при международен превоз

ТЕМА 3:

Факторите свързани с вида на товара на превозното средство, които оказват влияние върху безопасността на движението. Съоръжения за товарене и разтоварване

ТЕМА 4:

Договори за превоз на товари

ТЕМА 5:

Изисквания към моторните превозни средства във връзка с превоза. Обхват на видимостта в зависимост от габаритите

ТЕМА 6:

Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с вида и характера на превозвания товар. Предпазни мерки при свалянето на колелата

 

Категория D

ТЕМА 1:

Правилата, отнасящи се до превоза на пътници. Документи изисквани при превоз на пътници на територията на страната и при международен превоз

ТЕМА 2:

Транспортни схеми. Видове автобусни превози

ТЕМА 3:

Договор за превоз на пътници

ТЕМА 4:

Изисквания към МПС във връзка с превоза

ТЕМА 5:

Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с превозваните пътници

 

Категория E

ТЕМА 1:

Основни видове теглещи моторни превозни средства /влекачи/, тяхното наименование и предназначение.

ТЕМА 2:

Основните видове ремаркета, тяхното наименование и предназначение

ТЕМА 3:

Системи за прикачване, тяхното наименование и предназначение

ТЕМА 4:

Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен състава

ТЕМА 5:

Основни правила по техника на безопасност

 

Автошкола Станоев

Адрес: ж.к. Младост - 3 до бл.326 /срещу HIT/ гр. София

Мобилен: 0885 02 07 23
0888 92 55 42 |  0888 73 56 87

Е-mail: istanoev@mail.bgavtoshkolata@abv.bg