Практика Полигон

Практика Полигон - елемент 1

Владеене на мотоциклета без помощта на двигателя.

Установяване на мотоциклета върху и освобождаване от стойката му и придвижване без помощта на двигателя. 

→ начало от площа с конуси 1, 2, 3 и 4 – задната гума е пред линията означена с конуси 1 и 2;

→ полукръг наляво - заобикаляне на конусите 5 и 6;
→ преминаване през линията означена с конусите 7 и 8;
→ полукръг надясно и установяване в площта ограничена с конуси 1, 2, 3 и 4.

Практика Полигон - елемент 2

Управление с ниска скорост

Движение по траектория с последователни леви и десни завои /осмица/ - осмицата се изпълняват два последователни пъти преди напускане на елемента. Упражнението се изпълнява в очертанията на правоъгълника означен с конуси 2, 7, 9 и 10. Кандидатът не трябва да докосва пътя с крака.

→ начало – предната гума е пред линията означена с конуси 1 и 2;
→ преминаване през линията означена с конуси 3 и 4 и завиване наляво;
→ заобикаляне на конус 5;
→ завиване надясно и кръг около конус 6;
→ завиване наляво и кръг около конус 5;
→ завиване надясно и кръг около конус 6;
→ преминаване през линията означена с конуси 3 и 4 и спиране, като предната гума е пред
линията означена с конуси 7 и 8. 

Практика Полигон - елемент 3

Управление с ниска скорост

Извършване на най-малко две маневри с ниска скорост, включително слалом. Кандидатът не трябва да докосва пътя с крака. 

→ потегляне от площта ограничена с конуси 1, 2, 3 и 4.
→ последователно преминаване през линиита означени с конуси 5 и 6, с колчета 7 и 8, с конуси 9 и 10, с колчета 11 и 12 и с конуси 13 и 14;
→ спиране при конус 15 и качване на пътник;
→ полукръг наляво - заобикаляне на конус 17, като упражнението се изпълнява в площта ограничена с конуси 16, 17, 18 и начупената линия, с която е обозначена границата на площта за изпълнение на упражнението;
→ преминаване през вратичките сигнализирани с колчетата 11 и 12 и с колчета 7 и 8;
→ спиране в площта ограничена с конуси 1, 2, 3 и 4. 

Практика Полигон - елемент 4

Избягване на “препятствие”

Извършване на най-малко две маневри с висока скорост, от които една на втора или трета предавка със скорост най-малко 30 км/час и една маневра за избягване на препятствие със скорост най-малко 50 км/час. 

→ начало – предната гумма на мотоциклета е пред линията означена от конуси 1 и 2.
→ последователно заобикаляне на конуси 3, 4, 5, 6, 7 и 8 - слалом със скорост минимум 30 км/час;
→ полукръг наляво - заобикаляне на конус 10, като упражнението се изпълнява в площта, ограничена с конуси 9, 10 и 11 и начупената линия, с която е обозначена границата на площта за изпълнение на упражнението;
→ ускоряване и приминаване покрай конус 12 със скорост не по-малка от 50 км/ч;
→ намаляване на скоростта и преминаване през препятствието ограничено с конуси 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 на трета предавка;
→ спиране пред линията означена с конуси 21 и 22. 

Практика Полигон - елемент 5

Аварийно спиране - аварийно спиране при минимална скорост 50 км/час.
Това упражнение не трябва да се изпълнява при заледена настилка. 

→ начало – предната гума на мотоциклета е пред линията означена с конуси 1 и 2;
→ ускоряване и преминаване през линията означена с конуси 3 и 4 със скорост не по-малка от 50 км/ч;
→ бързо намаляване на скоростта и аварийно спиране на 3-та предавка (минимум) в площа ограничена с конуси 5, 6, 7 и 8. 

Автошкола Станоев

Адрес: ж.к. Младост - 3 до бл.326 /срещу HIT/ гр. София

Мобилен: 0885 02 07 23
0888 92 55 42 |  0888 73 56 87

Е-mail: istanoev@mail.bgavtoshkolata@abv.bg