Pъководител Tранспорт

КУРС ЗА РЪКОВОДИТЕЛ ТРАНСПОРТ ЗА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

 

18.07.2020             19.07.2020            СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

25.07.2020              26.07.2020           СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

 

21.07.2020              22.07.2020          23.07.2020

27.07.2020              28.07.2020          29.07.2020

 

УЧЕБНО ПОМАГАЛО 

ЛЕКЦИИ

РЕШЕНИ ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ

РЕШЕНИ КАЗУСИ