Цени

ЦЕНОРАЗПИС НА АВТОШКОЛА "СТАНОЕВ"

КАТ.А1 А2 А 550.00лв.              КАТ.В 480.00лв.                           КАТ.С 550.00лв.

държавен изпит 70.00лв.        вътрешен изпит 50.00лв.            вътрешен изпит 50,00лв. 

                                                  държавен изпит 70,00лв.            държавен изпит 70,00лв.

 

КАТ.ВЕ 350.00лв.                    КАТ.СЕ  550.00лв.                          Ръководител Транспорт

държавен изпит 70.00лв.       вътрешна изпит 50.00лв.               300.00лв.

                                                 държавен изпит 70.00лв.