Адрес:

ж.к. Младост - 3 до бл.326 /срещу HIT/ гр. София

Мобилен:

0885 02 07 23

0888 92 55 42

0888 73 56 87

Еmail

istanoev@mail.bg

avtoshkolata@abv.bg

avtoshkolata@Gmail.com